Loading...
BAŞVURU FORMU

Başvuru sırasında kimlik bilgilerimi doğru beyan ettiğimi ve yanıltıcı bilgi vermediğimi program yükümlülüklerini yerine getireceğimi ve program esaslarına aykırı bir edimde bulunmam halinde doğacak tüm zararları kayıtsız ve şartsız karşılayacağımı kabul beyan ve taahhüt ederim.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kurum mensuplarının kişisel verilerinin kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve 3. Şahıslarla paylaşılmasını düzenlemektedir. BIGG Damla başvurusu ile bu kanun çerçevesinde bilgileri kaydetme, muhafaza etme ve yetkili kişiler ile paylaşma yetkisine sahip olacaktır. Verdiğim bilgiler ve iş fikrim değerlendirme amacıyla Fırat Teknokent tarafından tayin ettiği hakemlere, jüri üyelerine, program dahilinde ki mentör ve eğitmenlerle paylaşılabilir.

TAAHHÜT:
"1601 TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı Çerçevesinde" Fırat BİGG Damla projesinde http://www.biggdamla.com/ sitesinden yapacağım İş fikrimin ön değerlendirme kriterleri kayıt formu altında vereceğim bilgiler çerçevesinde değerlendirileceğini, değerlendirilirken aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda inceleme ve seçim yapılacağını, vermediğim veya eksik verdiğim bilgi nedeniyle ön değerlendirme uzmanlarını veya değerlendirme kurulunu sorumlu tutamayacağımı; formda verdiğim bilgilerin doğruluğunu ve tarafıma ait olduğunu, değerlendirme sonucunda çıkacak müspet veya menfi sonuçları nihai sonuç kabul edeceğimi kayıtsız şartsız kabul ederim.

İş Fikri Değerlendirme Kriterleri:
İş fikirleri;
1. Girişimcinin deneyimi, eğitimi ve varsa iş tecrübesi
2. İş fikrinin teknolojik bazlı yenilik içermesi, teknik yapılabilirlik, pazara uygulanabilirlik, ticarileşme kapasitesi, katma değer yaratma gücü
3. Ekip ve nitelikleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.